Nasze SUFITY to nie tylko piękno ale doskonała jakość potwierdzona wieloma atestami i certyfikatami.

Informacja techniczna

dla typowych sufitów napinanych

Rekomendowana maksymalna powierzchnia sufitów w jednym fragmencie, mocowanych na listwach aluminiowych: 50m2

Waga sufitu: 200 g/m2   +/- 10%

Grubość sufitu: 0,17 mm   +/- 10%

Wytrzymałość na obciążenie: do 60 kg/m2

Siła odciągowa działająca na listwę montażową i ścianę: do 10 kg/mb

Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu: 

* w kierunku wzdłużnym – 18,7 N/mm2

* w kierunku poprzecznym – 17,1 N/mm2

Wydłużenie przy zerwaniu:

* w kierunku wzdłużnym – 141%

* w kierunku poprzecznym – 219%

Zgrzewalność: Q = 0,8

Możliwość wykonywania perforacji:

* akustycznej

* dekoracyjnej – ponad 200 wzorów

Możliwość wykonywania nadruków wielkoformatowych metodą UV

Szerokości materiałów:

Glossy – 1,50 m i 2,00 m;  Satine – 1,50 m i 2,00 m;  Mat – 2,00 m;  Translucent – 1,50 m i 2,40 m;  Metalic – 1,30 m i 1,50 m;  Daims – 1,25 m i 1,40 m

Stabilność wymiarów po ekspozycji na ciepło (przy temperaturze ekspozycji +70 st.C w czasie 5 minut i 2 h w warunkach laboratoryjnych):

* -0,23% w kierunku wzdłużnym

* +0,07% w kierunku poprzecznym

Współczynnik przenikania ciepła: 0,16 W/(m2 x K)

Szybkość przenikania pary wodnej wg ISO 2528:1995 (przy temperaturze +38 st.C i 90% wilgotności): 32,9 g (m2 x 24 h)

Stabilność wymiarów w atmosferze chlorowanej wg PN-EN 14716:2005:

* wzdłuż kalandrowania  0,35%

* w poprzek kalandrowania  0,20%

Odporność barwy na działanie światła wg skali niebieskiej: >6

Przepuszczalnośc świetlna materiałów transparentnych: 48,5% – 85,6%

Odbicie światła materiałów transparentnych: 12,3% – 48,6%

Współczynnik absorpcji dla powłok nieperforowanych:

Współczynnik absorpcji przy perforacji 250tys. otworów/m2:

Klasyfikacja ogniowa: B-s2, d0 wg PN-EN 13501-1:2004

Klasa A wg ASTM E 84-08A

Konstrukcja nośna: aluminiowa lub PVC

Montaż: Listwy montażowe przycina się na wymiar do ścian lub sufitu. Miejsca ich kotwienia są wyznaczone przez nawiercenia co 20 cm. Listwy montuje się za pomocą kołków rozporowych do ścian pomieszczenia zgodnie z wytyczonym wcześniej poziomem sufitu i łączy ze sobą na styk. W narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych profile nacina się pod odpowiednim kątem. Kształtowanie konstrukcji naściennej w przypadku łuku lub fali wykonuje się poprzez modelowanie listwy nacinanej, której ilość nacięć (co 2 cm lub 4 cm) uzależniona jest od ostrości łuku. W pomieszczeniu, w którym ma nastąpić montaż sufitu napinanego, należy wytworzyć temperaturę 43-70 st.C za pomocą nagrzewnicy gazowej. Montaż właściwy powłoki sufitowej następuje poprzez umieszczenie zaczepu klinowego w szczelinie montażowej przy użyciu odpowiedniej szpachli montażowej. Napinanie sufitu zostaje zakończone w chwili, gdy zaczep klinowy zostanie w całości umieszczony w listwie montażowej. Technologia sufitu napinanego przewiduje również montaż akcesoriów: oświetlenia, kratek wentylacyjnych, anemostatów, żaluzji, czujek przeciwpożarowych, zraszaczy, klimatyzatorów, itp.

Sposób konserwacji: Powłokę sufitową czyści się za pomocą specjalnego preparatu z użyciem specjalnej ściereczki z mikrofazy (raz na 5-7 lat). W przypadku pomieszczeń wymagających szczególnej sterylności sufity mogą być czyszczone z użyciem pary wodnej lub środków chemicznych (ich dobór należy ustalić z firmą montującą sufit napinany).

Gwarancja na materiał: 10 lat

Certyfikaty i atesty:

* Certyfikat Zgodności WE 1488-CPD-0106/W

   zgodnie z EN 14716:2004 (CE)

* Znak Certyfikacji – Wyrób budowlany (CE)

   Atest higieniczny PZH HK/B/0083/01/2006

* Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień

   nr NP-1050/P/08/AK (ITB)

* Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień

   nr 08-07144 (COMMERCIAL TESTING COMPANY)